top of page

Årsmöte 25/2

Örebro bangolfklubb inbjuder alla medlemmarna till årsmöte med
sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Verksamhetsberättelser, resultat och balansräkning 2023 kommer att finnas tillgängligt på
årsmötet.
Plats: Posthornsgatan, Björkhaga (samma lokal som julfesten)
Tid: Söndagen 25:e februari klockan 15:00
Klubben bjuder på fika.

Motioner till årsmötet skall vara klubben tillhanda senast 11:e februari, dvs minst 2 veckor innan årsmötet.
Motioner skickas till Mimmi på mail, mimmitun@yahoo.se.

Välkomna!!

bottom of page